**افتخار آفرينان هنرستان روشنگر در كنكور سال 91** 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
            
 
                           
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
آدرس : خیابان فرجام- بلوار شهید باقری شمالی- بعد از پل هوایی- هنرستان روشنگر
تلفن : 77881588 - 77869621
آدرس رايانامه : h_rooshangar yahoo com