سوالات و جوابهاي المپياد رياضي اول
 

 

 

+++++++++++++++++++++

براي مشاهده ي تقديرنامه ها اينجا را كليك كنيد...

=========================

 

 

 

 

 

=====================

كسب رتبه ي اول مسابقات رياضي IMC 2014 (منطقه ي 3)  فروردين 93

=========================

براي مشاهده اينجا را كليك كنيد...

 1

-----------------------------


--------------------------------------

3

================================================

Masoomee

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2

----------------------------------------

 

Gallery Of Fame

===============================

1 2 3 4 5 6 7
 

-------------------------------

 

 Tarikhche

                                       ----------------------------------------------------------------------------------------------

Esterategy

                                       ----------------------------------------------------------------------------------------------

Modir

                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Moaven

                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 Moshaver

                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 Hamayesh

                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 Ordo

                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 DaneshGah