*****

كليك كنيد ....  

*********

كليك كنيد...

*****

 *****

كليك كنيد 


====

جهت مشاهده ي رتبه هاي برتر

كنكور سراسري  سال 93  اينجا را كليك كنيد...

------------------------------------

" افتخاري ديگر براي روشنگراني ها "

كسب رتبه ي برتر هوشمندسازي مدارس استان تهران

-----------------------------------------------------

 

 

 

 

سوالات و جوابهاي المپياد رياضي اول

 

+++++++++++++++++++++

براي مشاهده ي تقديرنامه ها اينجا را كليك كنيد...

=========================

=====================

كسب رتبه ي اول مسابقات رياضي IMC 2014 (منطقه ي 3)  فروردين 93

=========================

براي مشاهده ي رتبه هاي زير1000  سال 92 اينجا را كليك كنيد...

-----------------------------

جهت مشاهده ي تقديرنامه ي مربوط به المپيادهاي كشوري كليك كنيد...


--------------------------------------

3

================================================

Masoomee

----------------------------------------

 Gallery Of Fame

===============================

1 2 3 4 5 6 7
 

-------------------------------

 

 Tarikhche

                                       ----------------------------------------------------------------------------------------------

Esterategy

                                       ----------------------------------------------------------------------------------------------

Modir

                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Moaven

                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 Moshaver

                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 Hamayesh

                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 Ordo

                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 DaneshGah

 

 

 

 

 

 

آدرس : میرداماد - تقاطع مدرس و میرداماد - روبروی اداره ثبت شرکتها - بن بست قدوسی - کوی 12 بهمن
تلفن : 22224088 * 22220296 * 22225609
دورنگار : 26406386
رايانامه : HI.ROSHANGARAN@YAHOO.COM